Bronchus Alapítvány

 
 

    A Bronchus Alapítvány a légúti betegségben szenvedő gyerekek pulmonológiai, bronchológiai kivizsgálásának, gyógykezelésének és gondozásának támogatását végzi 1997 óta. Segíti a vizsgálatokhoz szükségek eszközök fejlesztését és hozzájárul a vizsgálatokat és gyógykezelést végző orvosok és áplók képzéséhez.


Az Alapítvány 2007-ig, a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet megszüntetéséig az ország legnagyobb forgalmú gyermekbronchológiai vizsgáló centrumát támogatta. A centrum a krónikus légúti betegek nemzetközi standardoknak megfelelő gyermektüdőgyógyászati kivizsgálását (kiemelten gyermekbronchológiai) gyógykezelését és gondozását végezte. Az Alapítvány az adományokból főként eszközök vásárlásával, a szakszemélyzet továbbképzésével segítette a tevékenység korszerű ellátását. Az Alapítvány a régi eszközök megőrzésével, gyűjtésével gyűjteményt, múzeumot hozott létre.


A Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet megszüntetésekor a gyermekbronchológiai gyakorlatot és tudást birtokló szakembergárda együtt maradt, ők jelenleg is az alapítványi kuratórium tagjai. Az eszközök jelentős részének a Bronchus Alapítvány volt a tulajdonosa, melyeknek állagmegóvását az alapítvány szakemberei biztosították. Minden igyekezetünket arra fordítottuk, hogy azt a tudást és gyakorlatot, amelynek a birtokában voltunk semmiképpen ne hagyjuk elveszni, továbbra is teljes spektrummal tudjuk a betegek javát szolgálni. A Bronchus Alapítvány folytatta az eredeti célok megvalósítását, újraegyesítette a műszerparkot és szakembereivel, munkatársaival azon dolgozik, hogy a légúti beteg gyerekek gyógykezelése és gondozása minél szélesebb körben megvalósulhasson.
                                                                                                                   Dr. Baktai György

                           

                            Bronchus Alapítvány

                            A kuratórium elnöke

 

Bemutatkozás